Hoogte: 85 cm

In training sinds: 1975 (uit driejarig plantgoed)

Schaal: Jürgen Hilken

 

Ik kreeg deze linde als 20 cm hoge plant omstreeks 1975. Omdat er toen nog weinig info was over het kweken en vormen van bonsai deed ik wat ik wel wist. Dat was dat de onderste takken naar beneden moesten buigen en de bovenste meer naar boven.

Toen de boom al ca 20 jaar oud was, wees een nieuwe bonsaivriend erop dat de bovenste takken echt meer naar boven moesten buigen. Deze takken waren al redelijk dik en ik heb toen drie van de vier takken afgeknipt en een nieuwe top gevormd. Niet alle drie tegelijk, maar steeds met twee jaar tussentijd.

Weer een vijftal jaren later werd ik door drie bonsaivrienden geadviseerd om een dikke tak vooraan te verwijderen omdat je dan een beter inkijk in de boom had. Aan de bonsai is nog steeds goed te zien waar die tak zat. 

Acht jaar geleden heb ik deze linde, die ik inmiddels een prachtige bonsai vond, op advies van Bruno aangeboden bij de internationale bonsaitentoonstelling – de Noelanders trofee – in Belgie. Datzelfde jaar was er een wereldcongres van bonsai-handelaren in Frankrijk. De organisator daarvan was François Jeker. Wat ik niet verwacht had, maar Bruno wel, was dat ik werd uitgenodigd om die bonsai te plaatsen op een tentoonstelling van de 30 mooiste bonsai van europa. Uiteindelijk kon de linde er niet heen omdat ik zelf dat fysiek niet meer aankon. De linde werd ook aangemeld bij de European Bonsai San Show in Saulieu fr. Ook daar werd de Linde geaccepteerd.Maar kwam er evenmin te staan om dezelfde redenen.

 

2002
2022